Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 25 januari 2022

Leefmilieu Bij beslissing van 23 december 2021 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewe

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022200104
pub.
25/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij beslissing van 23 december 2021 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën van de SA MAGASINS GENERAUX D'EPINAL, gelegen ZAC de la Cobrelle-Chavelot te 88 155 Thaon-Les-Vosges (FRANKRIJK), uitgebreid tot nieuwe afvalstoffen.

^