Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 24 mei 2019

Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 13 mei 2019 is het laboratorium Hainaut Vigilance Sanitaire te Bergen, erkend geworden voor de volgende scopes tot 30 november 2022. Gebaseerd op: NIOSH 0500 NIOSH 0600 Verrichting en principe: Stof ne

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202434
pub.
24/05/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 13 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013887 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013918 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013888 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013919 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Theaterkunst type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012722 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel Besluit tot bepaling van de wijken met huisartsentekort in de zin van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan het stripverhaal type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012587 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.275.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten sluiten is het laboratorium Hainaut Vigilance Sanitaire te Bergen, erkend geworden voor de volgende scopes tot 30 november 2022.

Groep: 1 Methode: CH/PR-AIR002 Gebaseerd op: NIOSH 0500 NIOSH 0600 Verrichting en principe: Stof nergens anders ingedeeld.

Bepalen van het gewichtspercentage aan de inhaleerbare en inadembare deeltjes in de omgevingslucht van werkplaatsen.De massa van de bemonsterde deeltjes wordt bepaald door het verschil in massa van het substraat na en voor de monsterneming. Deze procedure voor de monsterneming en analyse van inhaleerbare en inadembare deeltjes is de basis voor de beoordeling van de blootstelling aan chemische agentia.

Groep: 1 Methode: CR/PR-AIR004 CH/PR-MX006 CR/PR-MX007 Gebaseerd op: ISO 15202-1 ISO 15202-2 ISO 30011 Verrichting en principe: Deze procedure beschrijft de techniek voor de monsterneming van deeltjes gesuspendeerd in de omgevingslucht op werkplaatsen voor de bepaling van metalen en metalloïden met inductief gekoppelde plasma massaspectrometrie. Deze procedure voor de monsterneming en analyse van metalen en metalloïden is de basis voor de beoordeling van de blootstelling aan chemische agentia.

Groep: 4 Methode: CH/PR-AIR001 Gebaseerd op: ISO 16200-1 Verrichting en principe: Deze procedure beschrijft de techniek voor de actieve monsterneming en analyse van vluchtige organische componenten (VOC) in de lucht doormiddel van solvent desorptie gevolgd door een analyse met gaschromatografie gekoppeld met een massaspectrometer.

Deze procedure voor de monsterneming en analyse van VOC's is de basis voor de beoordeling van de blootstelling aan chemische agentia.

Groep: 4 Methode: CH/PR-AIR003 Gebaseerd op: ISO 16000-2 ISO 16000-3 Verrichting en principe: Deze procedure beschrijft de techniek voor de actieve monsterneming en analyse van formaldehyde en andere componenten met carbonylgroep (aldehyden en ketonen) in lucht. De luchtbemonstering gebeurt aan de hand van absorberende tubes geïmpregneerd met 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) gevolgd door een solvent desorptie en een analyse met vloeistofchromatografie (HPLC) waarbij de detectie gebeurt met een UV absorptie detector. Deze procedure voor de monsterneming en analyse van formaldehyde en andere componenten met een carbonylgroep is de basis voor de beoordeling van de blootstelling aan chemische agentia.

^