Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 04 maart 2019

Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 26 februari 2019 is de Universiteit Gent - LCA - Laboratorium Chemische Analysen, Campus Schoonmeersen - Valentin Vaerwyckweg 1 te 900 Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -01 Gebaseerd op : NIOSH 1500 Verrichting en principe : Koolw(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019200994
pub.
04/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 26 februari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040795 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het L-urencontingent voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040672 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines sluiten is de Universiteit Gent - LCA - Laboratorium Chemische Analysen, Campus Schoonmeersen - Valentin Vaerwyckweg 1 te 9000 Gent, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 januari 2021.

Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -01 Gebaseerd op : NIOSH 1500 Verrichting en principe : Koolwaterstoffen: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -02 Gebaseerd op : NIOSH 1501 Verrichting en principe : Aromatische koolwaterstoffen: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -03 Gebaseerd op : NIOSH 1005 Verrichting en principe : Methyleenchloride: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -04 Gebaseerd op : NIOSH 1022 Verrichting en principe : Trichloorethyleen: actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -05 Gebaseerd op : NIOSH 1003 Verrichting en principe : Gehalogeneerde koolwaterstoffen: actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -06 Gebaseerd op : NIOSH 1457 Verrichting en principe : Ethylacetaat : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -07 Gebaseerd op : NIOSH 2500 Verrichting en principe : 2-butanon : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -08 Gebaseerd op : NIOSH 1300 Verrichting en principe : Ketonen : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -09 Gebaseerd op : NIOSH 1450 Verrichting en principe : Esters : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -10 Gebaseerd op : NIOSH 1400 Verrichting en principe : Alcoholen I : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -11 Gebaseerd op : NIOSH 1401 Verrichting en principe : Alcoholen II : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -12 Gebaseerd op : NIOSH 1402 Verrichting en principe : Alcoholen III : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -13 Gebaseerd op : NIOSH 1403 Verrichting en principe : Alcoholen IV : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -14 Gebaseerd op : Relevante OSHA en NIOSH methoden Verrichting en principe : Identificatie van organische stoffen.

GC-analyse gekoppeld met massaspectrometrie Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -15 Gebaseerd op : NIOSH 1459 Verrichting en principe : Methylacrylaat: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -16 Gebaseerd op : NIOSH 2537 Verrichting en principe : Methylmetacrylaat: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -17 Gebaseerd op : NIOSH 1609 Verrichting en principe : Tetrahydrofuran : actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -18 Gebaseerd op : NIOSH 1454 Verrichting en principe : Isopropylacetaat : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -19 Gebaseerd op : OSHA 99 Verrichting en principe : 1-methoxy-2-propanol en 1-methoxy-2-propylacetaat : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -20 Gebaseerd op : NIOSH 1615 Verrichting en principe : Methyltertiair butylether (MTBE): actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -21 Gebaseerd op : NIOSH 1302 Verrichting en principe : N -methyl-2-pyrrolidon: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -22 Gebaseerd op : NIOSH 1550 Verrichting en principe : Mengsels van koolwaterstoffen: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 5 Methode : AIR-ANAL -23 Gebaseerd op : OSHA 1010 Verrichting en principe : Ethyleenoxide : actieve monsterneming op HF gecoate actieve kool, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse Groep : 5 Methode : AIR-ANAL -24 Gebaseerd op : 3M Company (09/97) - " Determination of ethylene oxide in air" Verrichting en principe : Ethyleenoxide passieve monsterneming op een 3M 3551 passive diffusion sampler Groep : 4 Methode : AIR-ANAL -25 Gebaseerd op : NIOSH 2000 Verrichting en principe : Methanol Groep : 1 Methode : AIR-ANAL -26 Gebaseerd op : MDHS 14 Verrichting en principe : Inhaleerbaar stof : bepaling van de concentratie in lucht. Selectief verzamelen op filter en gravimetrische bepaling Groep : 1 Methode : AIR-ANAL -27 Gebaseerd op : MDHS 14 Verrichting en principe : Inadembaar stof : bepaling van de concentratie in lucht. Selectief verzamelen op filter en gravimetrische bepaling Groep : 1 Methode : AIR-ANAL -28 Gebaseerd op : NIOSH 5000 Verrichting en principe : Carbon black (koolzwart) : Gravimetrische bepaling Groep : 1 Methode : AIR-ANAL -29 Gebaseerd op : ISO 15202 Verrichting en principe : Metalen en metalloïden Groep : 1 Methode : AIR-ANAL -30 Gebaseerd op : MDHS 14 ISO 15202 Verrichting en principe : Lasrook en elementaire samenstelling: gravimetrische bepaling en elementaire samenstelling m.b.v. ICP- analyse Groep : 1 Methode : AIR-ANAL -31 Gebaseerd op : MDHS 42/2 ISO 15202 Verrichting en principe : Wateronoplosbare en wateroplosbare metalen : extractie met uitlogingsoplossing en bepaling van oplosbare of onoplosbare metalen met ICP Groep : 1 Methode : AIR-ANAL -32 Gebaseerd op : ISO 16740 Verrichting en principe : Bepaling van oplosbaar en onoplosbaar chroom VI met de spectrofotometer Groep : 1 Methode : AIR-ANAL -33 Gebaseerd op : NIOSH 7906 Verrichting en principe : Bepaling van HF en deeltjes die anorganische fluoriden bevatten; extractie en bepaling met IC Groep : 1 Methode : AIR-ANAL -34 Gebaseerd op : NIOSH 7907 Verrichting en principe : Bepaling van vluchtige anorganische zuren; extractie en bepaling met IC Groep : 3 Methode : AIR-ANAL -35 Gebaseerd op : NIOSH 7908 Verrichting en principe : Bepaling van niet vluchtige anorganische zuren; Extractie en bepaling met IC Groep : 3 Methode : AIR-ANAL -36 Gebaseerd op : NIOSH 1603 Verrichting en principe : Bepaling van vluchtige organische zuren; extractie en bepaling met IC Groep : 3 Methode : AIR-ANAL -37 Gebaseerd op : OSHA PV2115 Verrichting en principe : Bepaling van vaste organische zuren; extractie en bepaling met IC Groep : 3 Methode : AIR-ANAL -38 Gebaseerd op : NIOSH 6014 Verrichting en principe : Bepaling van stikstofoxides; extractie en bepaling met UV-VIS Groep : 1, 3, 4, 5 Methode : AIR-SAMP-02 Gebaseerd op : EN 1076 EN 13936 EN 13205 EN 13890 MDHS 88 Verrichting en principe : Actieve monstername organische en anorganische agentia Groep : 1, 3, 4, 5 Methode : AIR-SAMP-03 Gebaseerd op : ISO 16107 EN 838 MDHS 88 Verrichting en principe : Passieve monstername organische en anorganische agentia Groep : 1, 3, 4, 5 Methode : AIR-SAMP-04 Gebaseerd op : EN 45544 Verrichting en principe : Organische en anorganische agentia met rechtstreeks afleesbare meettoestellen

^