Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 11 december 2017

Erkenning organismen voor installaties voor het vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen Bij ministerieel besluit van 10 november 2017 wordt aan de vzw Vinçotte een erkenning als organisme belast met het toezicht op de proeven,

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017014118
pub.
11/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Erkenning organismen voor installaties voor het vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen Bij ministerieel besluit van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2013 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 15/10/2018 numac 2018031950 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit met betrekking tot de commissie voor financiële strategie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031547 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031559 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031560 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "intensieve zorg" type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten wordt aan de vzw Vinçotte een erkenning als organisme belast met het toezicht op de proeven, controles en beproevingen betreffende de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden bij het ontwerp, de oprichting, de verandering, de herstelling en de exploitatie van installaties voor het vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen.

^