Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 11 juli 2013

Erkenningen als bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 2 april 2013, werd de onderneming DLV BELGIUM CVBA erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening De erkenning draagt het nummer AGREPS 032. Bij ministerieel besluit van 2 april 2013, werd C(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031586
pub.
11/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Erkenningen als bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 2 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de afdeling secretariaat-bureautica in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de afdeling bureautica in het hoger onderwijs van het korte type sluiten, werd de onderneming DLV BELGIUM CVBA erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit. » De erkenning draagt het nummer AGREPS 032.

Bij ministerieel besluit van 2 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de afdeling secretariaat-bureautica in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de afdeling bureautica in het hoger onderwijs van het korte type sluiten, werd COPPIETERS T WALLANT, Rodolphe erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 2 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit.

De erkenning draagt het nummer AGREPS 035.

^