Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 13 september 2012

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 19.03.2012 wordt de erkenning als beveiligingsondernemi

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000433
pub.
13/09/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 19.03.2012 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming aan de onderneming ADF SECURITY, met als ondernemingsnummer 0466.284.443 geweigerd.

^