Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 05 maart 2010

Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2665/02 van de autorijschool « New Driving » wordt ingetrokken vanaf 31 december 2009.

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014048
pub.
05/03/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2665/02 van de autorijschool « New Driving » wordt ingetrokken vanaf 31 december 2009.

^