Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 16 september 2008 wordt de erkenning Worden als selectiedeskundigen erkend : Mevr. Lannoo, Ilse, en de heer Tanghe, Gunther, voor de afn(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000847
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 16 september 2008 wordt de erkenning als intern testcentrum met het oog op de afgifte van het « attest psychotechnisch onderzoek » van bewakingsonderneming Cobelguard NV, gevestigd te 1081 Brussel, Pentheonlaan 47, vernieuwd.

Worden als selectiedeskundigen erkend : Mevr. Lannoo, Ilse, en de heer Tanghe, Gunther, voor de afname van de testen in het Nederlands en Mevr. Dedeurwaerder, Gaétane, voor de afname van de testen in het Nederlands en in het Frans.

Deze vernieuwing wordt verleend tot 10 september 2013, datum waarop ze samen met de vergunning zoals bedoeld in artikel 2, § 1, van voornoemde wet van 10 april 1990, die aan Cobelguard NV is uitgereikt, vervalt.

^