Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 25 augustus 2008

Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de bewakingsonderne Worden als selectiedeskundigen erkend : Mevr. Degroot, Elisabeth, voor de afname van de testen in h(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000740
pub.
25/08/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de bewakingsonderneming I.C.T.S. Belgium BVBA, gevestigd Bosstraat 30, 1930 Zaventem, erkend als intern testcentrum met het oog op de afgifte van het « attest psychotechnisch onderzoek ».

Worden als selectiedeskundigen erkend : Mevr. Degroot, Elisabeth, voor de afname van de testen in het Frans en Mevr. Verdonck, Marianne, voor de afname van de testen in het Nederlands.

De erkenning wordt verleend tot 5 november 2012, datum waarop ze samen met de vergunning zoals bedoeld in artikel 2, § 1, van voornoemde wet van 10 april 1990, die aan I.C.T.S. Belgium BVBA is uitgereikt, vervalt.

^