Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008000690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaart en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/06/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het **** type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008003326 bron federale overheidsdienst financien Koninkijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de primaire marktpraktijken type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Ontheffing functies Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 werd de heer Daniel DARGENT ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Gabonese Republiek, de Republieken Kameroen en Equatoriaal Guinea alsook Bij koninklijk besluit van 26 november 2007 werd Mevr. Danielle GUILBERT ontheven uit haar func(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008031437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de mandatarissen en personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde, met ranginneming op 8 Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde, met ranginnemin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan het personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 21 november 2007 werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : Mevrn. : STUYCK, Gabrielle : Kanselier bij het Consulaat van België te MAROUNEK, Véronique : Kanselier bij de Ambassade van België te Bangkok. JAMART, Anne-France :(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 21 november 2007 werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : De heren : MOMMER, Jean : Attac ADRIAENSENS, Emile : Attaché voor Internationale Samenwerking bij de Permanente vertegenwoordigi(...) type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.429.312 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 12 augustus 2008

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008035998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008036011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de erk type erkenning prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008000740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de bewakingsonderne Worden als selectiedeskundigen erkend : Mevr. Degroot, Elisabeth, voor de afname van de testen in h(...) type erkenning prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008000742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de bewakingsonderne Worden als selectiedeskundigen erkend : de heer Jacobs, Stijn, voor de afname van de testen in het (...) type erkenning prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de bewakingsonderne Worden als selectiedeskundigen erkend : de heer De Smet, Steven, de heer Mariën, Paul, en Mevr. San(...) type erkenning prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de bewakingsonderne Worden als selectiedeskundigen erkend : Mevr. BReugelmans, Iris, Mevr. Eyckerman, Sofie, de heer Co(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008000733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2008 wordt de vergunning tot het type vergunning prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008000734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2008, wordt de vernieuwing van de

document

type document prom. -- pub. 25/08/2008 numac 2008000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Erkenningen Bij besluit van 2 juli 2008, dat heeft uitwerking met ingang van huidige publicatie, worden erkend als instelling bevoegd voor het verstrekken van de scholing van veiligheidsadviseur voo de VZW Dangerous Goods Training, Haverreep 19, 9960 Assenede; de VZW AIB-Vinçotte Controlatom, J(...)
^