Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 28 februari 2008

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 4 januari 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonde Dit besluit treedt in werking op 19 december 2007. Bij besluit van 4 januari 2008 wordt de (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000203
pub.
28/02/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 4 januari 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0313 23 aan de onderneming Firmin L. Dethier NV, gevestigd te 4163 Anthisnes (Tavier), rue Jean Damard 19, is opgeheven.

Dit besluit treedt in werking op 19 december 2007.

Bij besluit van 4 januari 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0546 33 aan de onderneming Pirenne & Ooms BVBA, gevestigd te 4890 Thimister-Clermont, rue de l'Avenir 5, is opgeheven.

Dit besluit treedt in werking op 31 december 2007.

Bij besluit van 16 januari 2008 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1151 00 aan de onderneming Protelcom NV, gevestigd te 1190 Vorst, Sint-Denijsstraat 163, is opgeheven.

Dit besluit treedt in werking op 28 december 2007.

^