Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 10 augustus 2006

Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van Bij besluit van 15 mei 2006 wordt de erkenning voor de organisatie van de opleiding van het lei(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000555
pub.
10/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 23 maart 2006 wordt de erkenning voor de organisatie van de basisopleiding van het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, verleend bij ministerieel besluit van 30 maart 2001 van Association belge pour la Sécurité met maatschappelijke zetel te 5380 Noville-les-Bois, rue du Grand Champ 6, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 30 maart 2006

Bij besluit van 15 mei 2006 wordt de erkenning voor de organisatie van de opleiding van het leidinggevend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, verleend bij ministerieel besluit van 20 juli 2001, aan de VZW Centre européen pour la Sécurité, met maatschappelijke zetel te 6030 Charleroi, rue de la Providence 114, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 20 juli 2006

Bij besluit van 15 mei 2006 worden de erkenningen voor de organisatie van de opleiding van het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, belast met het uitoefenen van activiteiten van persoonscontrole - korte en lange type, verleend bij ministeriële besluiten van 27 augustus 2001 aan de VZW Centre d'Entraînement et de Formation aux Métiers de la Sécurité met maatschappelijke zetel te 7500 Doornik, rue Childéric 47, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 27 augustus 2006

Bij besluit van 15 mei 2006 wordt de erkenning voor de organisatie van de opleiding van het leidinggevend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, verleend bij ministerieel besluit van 20 juli 2001, aan de VZW Espace Formation PME-Infac-Infobo met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Stallestraat 292, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 20 juli 2006

Bij besluit van 15 mei 2006 worden de erkenningen voor de organisatie van de opleiding van het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, belast met het uitoefenen van activiteiten van persoonscontrole - korte en lange type, verleend bij ministeriële besluiten van 9 mei 2001 aan de VZW Espace Formation PME-Infac-Infobo met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Stallestraat 292, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 9 mei 2006

^