Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 15 mei 2024

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers contactcenter Dendermonde (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG23583 Deze selectie werd afgesloten op 02/05/2024. Er zi(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2024202533
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers contactcenter Dendermonde (m/v/x) (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG23583 Deze selectie werd afgesloten op 02/05/2024.

Er zijn 27 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.

^