Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 15 mei 2024

Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Inspecteurs (m/v/x). - Selectienummer: BFG24086 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvo(...) Solliciteren kan tot 29/05/2024 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2024202439
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A (reeks 3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Inspecteurs (m/v/x). - Selectienummer: BFG24086 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun personeelsdienst op de hoogte gebracht en krijgen via deze weg de functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...).

Solliciteren kan tot 29/05/2024 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich richten tot hun personeelsdienst.

De lijst van laureaten is 2 jaar geldig en wordt opgemaakt na de selectie

^