Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 25 mei 2023

Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde : Hoofdgriffier bij de bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel (m/v/x). - Selectienummer : BFG23034 De medewerkers die voldoen aa(...) Solliciteren kan tot 08/06/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2023202448
pub.
25/05/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A (reeks 3) voor de Rechterlijke Orde : Hoofdgriffier bij de bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel (m/v/x). - Selectienummer : BFG23034 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun personeelsdienst op de hoogte gebracht en krijgen via deze weg de functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...).

Solliciteren kan tot 08/06/2023.

Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich richten tot hun personeelsdienst.

De lijst van laureaten is 2 jaar geldig en wordt opgemaakt na de selectie.

^