Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 23 maart 2023

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douane Officers Haven Antwerpen (m/v/x) (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22519 Deze selectie werd afgesloten op 16/03/2023. Er zijn 11 laureaten. De li(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2023201574
pub.
23/03/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douane Officers Haven Antwerpen (shift) (m/v/x) (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22519 Deze selectie werd afgesloten op 16/03/2023.

Er zijn 11 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.

^