Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 25 mei 2023

Hernieuwing van het mandaat van Adjunct-Directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel) Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 septembre 2022, werd het mandaat van Mevrouw Barb(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2023041584
pub.
25/05/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Hernieuwing van het mandaat van Adjunct-Directeur-generaal (A4+) van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel) Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 septembre 2022, werd het mandaat van Mevrouw Barbara DEWULF, Adjunct-Directeur-generaal (A4+) van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel) hernieuwd voor een periode van 5 jaar vanaf 1 oktober 2022.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

^