Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 27 september 2022

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Integration Architects/Solution Architects (niveau A2) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22313 Deze selectie werd afgesloten op 06/09/2022. Er zijn geen ges(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2022205593
pub.
27/09/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Integration Architects/Solution Architects (m/v/x) (niveau A2) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22313 Deze selectie werd afgesloten op 06/09/2022.

Er zijn geen geslaagden.

^