Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 25 januari 2022

Leefmilieu Bij verklaring van 17 december 2021 van de Waalse Overheidsdienst - Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, wordt het "Institut Scientifique de Service Public" (ISSeP), gevestig(...) 1° het uittesten van of de controle op de toestellen of inrichtingen die niet-ioniserende stralinge(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022200102
pub.
25/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij verklaring van 17 december 2021 van de Waalse Overheidsdienst - Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, wordt het "Institut Scientifique de Service Public" (Openbaar wetenschappelijk instituut) (ISSeP), gevestigd rue du Chéra 200 te 4000 Luik, erkend inzake ioniserende stralingen in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën: 1° het uittesten van of de controle op de toestellen of inrichtingen die niet-ioniserende stralingen kunnen veroorzaken;2° het uittesten van of de controle op de toestellen die niet-ioniserende stralingen moeten dempen of opslorpen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 5 jaar en heeft uitwerking op 29 april 2022.

^