Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 25 januari 2022

SPW Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Personeel Bij besluit van de directeur-generaal van 20 januari 2021 wordt de delegatie van bevoegdheid die bij besluit van de directeur-generaal van 24 september 201(...) Bij besluit van de directeur-generaal van 20 januari 2021 wordt de delegatie van bevoegdheid di(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022200095
pub.
25/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


SPW (Waalse Overheidsdienst) Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Personeel Bij besluit van de directeur-generaal van 20 januari 2021 wordt de delegatie van bevoegdheid die bij besluit van de directeur-generaal van 24 september 2010 aan mevrouw Céline Lequy is verleend, ingetrokken.

Bij besluit van de directeur-generaal van 20 januari 2021 wordt de delegatie van bevoegdheid die bij besluit van de directeur-generaal van 11 april 2017 aan mevrouw Muriel Delvaux is verleend, ingetrokken.

^