Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 24 november 2022

Gemeente Vorst. - Begroting 2022 Bij besluit van 03/10/2022 wordt de beslissing van 08/07/2022 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Vorst besluit de begroting 2022 goed te keuren niet goedgekeurd.

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt
numac
2022033547
pub.
24/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL OPENBAAR AMBT


Gemeente Vorst. - Begroting 2022 Bij besluit van 03/10/2022 wordt de beslissing van 08/07/2022 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Vorst besluit de begroting 2022 goed te keuren niet goedgekeurd.

^