Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 04 januari 2022

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Finacieel Inspecteurs (niveau A1) voor de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen. - Selectienummer: ANG21476 Solliciteren kan tot en met 18/01/2022 via www.se(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021206102
pub.
04/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Finacieel Inspecteurs (m/v/x) (niveau A1) voor de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen. - Selectienummer: ANG21476 Solliciteren kan tot en met 18/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van maximaal 15 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^