Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 04 januari 2022

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés teamchef dienst pensioenen (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Selectienummer: ANG21473 Solliciteren kan tot 18/01/2022 via www.selo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021206020
pub.
04/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés teamchef dienst pensioenen (m/v/x) (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Selectienummer: ANG21473 Solliciteren kan tot 18/01/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij FOB BOSA via www.selor.be.

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^