Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Personeel en Organisatie (niveau A3) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer : ANB21018 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via www.selor.be De gede(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021204090
pub.
30/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Personeel en Organisatie (m/v/x) (niveau A3) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer : ANB21018 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij de Directie-generaal Rekrutering et Ontwikkeling via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft.

^