Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Vergelijkende selectie van Franstalige Werfcontroleurs (m/v/x) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21147 Solliciteren kan tot 23/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie word(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021203727
pub.
02/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Franstalige Werfcontroleurs (Constructie) (m/v/x) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21147 Solliciteren kan tot 23/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^