Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 26 juli 2021

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken reglementering Business Support (niveau A3) voor Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummers: ANG21233, MNG21057 Solliciteren kan tot 10/08/2021 via www.selor.b(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021203675
pub.
26/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken reglementering Business Support (m/v/x) (niveau A3) voor Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummers: ANG21233, MNG21057 Solliciteren kan tot 10/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de HVW. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^