Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/02/2020 pub. 26/07/2021 numac 2021021487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van diverse fiscale overgangsbepalingen wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021203492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2021-2022

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021031887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2021-2022

decreet

type decreet prom. 18/06/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021422 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming type decreet prom. 15/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021543 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar type decreet prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021544 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen Bij beschikking van 29 juni 2021 werd de heer DEMOULIN Albert, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen door de Vo

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021591 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen in het kader van de herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen huishoudens

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021031961 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021203653 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een terugnameplicht voor afgedankte matrassen

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203308 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige cartografen (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG21199 Solliciteren kan tot 16/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203529 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Documentalisten Inlichtingen en Veiligheid (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21218 Solliciteren kan tot 09/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203670 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werftoezichters elektromechanica (niveau B) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21207 Solliciteren kan tot 09/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203672 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werftoezichters gebouwen (niveau B) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21208 Solliciteren kan tot 09/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203677 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken reglementering Business Support (niveau A3) voor Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummers: AFG21178, MFG21045 Solliciteren kan tot 10/08/2021 via www.selor.be De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203694 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Java developers (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: AFG21155 Solliciteren kan tot 09/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203703 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige java developers - application architects (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21194 Deze selectie werd afgesloten op 20/07/2021. De lijst van(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 10/06/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021545 bron waalse overheidsdienst ministerie van de franse gemeenschap 10 JUNI 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervormin Gelet op het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014, het decreet van de Frans(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203708 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Verantwoordelijke interne audit voor de Federale interne auditdienst. - Selectienummer: ANG21727. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15/07/2021. De uiterste inschrijvingsdatum v(...) Solliciteren kan tot en met 15/09/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...)

document

type document prom. 04/06/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021031827 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021055694 bron federale overheidsdienst financien Erfloze nalatenschap van Charlier, Odette Mevr. Charlier, Odette, geboren te Etterbeek op 29 december 1931, wonende te 7090 Braine-le-Comte, avenue de la Houssière n° 207, is overleden te Soignies op 29 juni 2019, zonder gekende erfopvolgers n Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...) type document prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203393 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: administratief deskundige - Directiesecretariaat (m/v/x). - Selectienummer: BFG21086 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203512 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Administratief deskundige - Directiesecretariaat (m/v/x). - Numéro de sélection : B(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203582 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Interne Controllers (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21140 Solliciteren kan tot 16/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie word(...) type document prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203644 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 7 juli 2021 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu wordt de BV KONINGS TRANSPORT, gevestigd Roobeek 18, te 2370 Arendonk, erkend type document prom. -- pub. 26/07/2021 numac 2021203675 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken reglementering Business Support (niveau A3) voor Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummers: ANG21233, MNG21057 Solliciteren kan tot 10/08/2021 via www.selor.b(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^