Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 26 juli 2021

Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: administratief deskundige - Directiesecretariaat (m/v/x). - Selectienummer: BFG21086 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021203393
pub.
26/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: administratief deskundige - Directiesecretariaat (m/v/x). - Selectienummer: BFG21086 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwarden om te solliciteren worden door hun personeelsdienst op de hoogte gebracht en krijgen via deze weg de functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...).

Solliciteren kan tot 09-08-2021.

Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich richten tot hun personeelsdienst.

De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig en wordt opgemaakt na de selectie.

^