Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 04 januari 2022

Raad voor **** **** besluit van de algemene vergadering van de Raad voor **** van 29 november 2021, wordt **** ****-**** **** vast aangewezen als **** bij de Raad voor **** **** besluit van de algemene vergadering van de Raad voor **** van 29 ****(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021043660
pub.
04/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad voor **** **** besluit van de algemene vergadering van de Raad voor **** van 29 november 2021, wordt **** ****-**** **** vast aangewezen als **** bij de Raad voor **** met ingang van 1 december 2021.

Bij besluit van de algemene vergadering van de Raad voor **** van 29 november 2021, wordt **** **** **** vast aangewezen als **** bij de Raad voor **** met ingang van 1 december 2021.

Bij beschikking 2021/05 van 14 december 2021 van de Eerste voorzitter van de Raad voor ****, wordt het adjunct-mandaat van **** van **** **** **** hernieuwd met een termijn van drie jaar en dit met ingang van 1 december 2021.

^