Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21237 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021032604
pub.
30/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21237 Solliciteren kan tot 13/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure, ...) kan u verkrijgen bij FOB BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^