Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - ****: ****21085 Deze selectie werd afgesloten op 07(...) Er zijn 54 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021032594
pub.
30/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


**** van de vergelijkende selectie van **** **** (****/****/****) (niveau ****) voor de gesloten centra van **** Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - ****: ****21085 Deze selectie werd afgesloten op 07/07/2021.

Er zijn 54 laureaten.

De lijst is 1 jaar geldig.

^