Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 05 februari 2020

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dataminers (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG19401 Solliciteren kan tot 21 februari 2020 via www.selor.be De gedeta(...) Na de selectie wordt een lijst met alle geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast de(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020200565
pub.
05/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dataminers (m/v/x) (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG19401 Solliciteren kan tot 21 februari 2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij de Directie-generaal Rekrutering et Ontwikkeling via www.selor.be. Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met alle geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^