Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 26 juli 2019

Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbehandelaars voor de logistieke dienst-administratieve deskundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: AFG19216 Solliciteren kan tot 23/08/2019 via www.selor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019203490
pub.
26/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbehandelaars voor de logistieke dienst-administratieve deskundigen (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: AFG19216 Solliciteren kan tot 23/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij FOD BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^