Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 26 juli 2019

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG19146 Deze selectie werd afgesloten op 15/07/2019. Er zijn 20 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2019203474
pub.
26/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (m/v/x) (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG19146 Deze selectie werd afgesloten op 15/07/2019.

Er zijn 20 laureaten.

De lijst is 1 jaar geldig.

Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaagde.

Deze lijst is 4 jaar geldig.

^