Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 22 juli 2019

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés A2 Actuarissen (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG19252 Solliciteren kan tot 05/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019203454
pub.
22/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés A2 Actuarissen (m/v/x) (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG19252 Solliciteren kan tot 05/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij de Directie-generaal Rekrutering et Ontwikkeling via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 16 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^