Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 04 maart 2019

Vergelijkende selectie van Franstalige ICT Deskundigen Support en operationeel beheer (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG19070 Solliciteren kan tot 17/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019201044
pub.
04/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Franstalige ICT Deskundigen Support en operationeel beheer (m/v/x) (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG19070 Solliciteren kan tot 17/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij FOD BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^