Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 22 juli 2019

Bekendmaking

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019030561
pub.
22/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


} Wet van 15 mei 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de namen en voornamen sluiten betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking


Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten is machtiging verleend aan mevrouw Lubambu Mwika, Sarah, geboren te Brussel op 16 maart 1991; en de genaamde Lubambu Mwika, Kelian Muya Yoni, geboren te Aalst op 27 februari 2016, beiden wonende te Aalst, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun naam in die van "Lubambu" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten is machtiging verleend aan de heer Breugelmans, Brian, geboren te Staten Island, New-York (Verenigde Staten van Amerika) op 9 december 1991, wonende te Antwerpen, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van "Agbonzee Junior" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten is machtiging verleend aan de heer Masudi Numbi Telo-Lorris, geboren te Antwerpen op 17 januari 1988; en de genaamde Masudi Numbi Telo-Lorris, Isaiah, geboren te Edegem op 6 januari 2018, beiden wonende te Antwerpen, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun naam in die van "Masudi" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

^