Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 15 oktober 2018

Vergelijkende selectie van Psychiatrisch verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18250 Solliciteren kan tot 28/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018205330
pub.
15/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Psychiatrisch verpleegkundigen (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18250 Solliciteren kan tot 28/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^