Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 19 februari 2018

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economische controleurs regio Oost- en West-Vlaanderen (niveau B), voor de FOD Economie, K.MO., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18025 Solliciteren kan tot 5/03/2018 via www.selor.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018200959
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economische controleurs regio Oost- en West-Vlaanderen (m/v/x) (niveau B), voor de FOD Economie, K.MO., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18025 Solliciteren kan tot 5/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^