Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 19 februari 2018

Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : Administratief deskundigen (m/v/x) (BNG18028) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorw(...) Solliciteren kan tot 2/03/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018200923
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : Administratief deskundigen (m/v/x) (BNG18028) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun personeelsdienst op de hoogte gebracht en krijgen via deze weg de functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...).

Solliciteren kan tot 2/03/2018.

Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich richten tot hun personeelsdienst.

De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig en wordt opgemaakt na de selectie.

^