Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 19 februari 2018

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs-analisten (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : ANG17351 Solliciteren kan tot 12/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018200890
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs-analisten (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : ANG17351 Solliciteren kan tot 12/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^