Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 05 januari 2018

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT - Consultants (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17323 Deze selectie werd afgesloten op 02/01/2018. Er zijn geen laureaten. Er werd ook (...) Hierbij zijn er geen geslaagden.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018200002
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT - Consultants (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17323 Deze selectie werd afgesloten op 02/01/2018.

Er zijn geen laureaten.

Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.

Hierbij zijn er geen geslaagden.

^