Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 21 november 2017

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG17127 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2017. Er zijn 66 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2017206009
pub.
21/11/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG17127 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2017.

Er zijn 66 laureaten.

De lijst is 1 jaar geldig.

Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 geslaagden.

Deze lijst is 4 jaar geldig.

^