Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 08 november 2016

Vergelijkende selectie van Duitstalige dossierbeheerders (niveau C) voor alle Federale Overheidsdiensten (FOD's), Instellingen van Openbaar Nut, van Sociale Zekerheid, van Wetenschappelijk Onderzoek, het Ministerie van Defensie en de Rechte(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 200 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. N(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2016205653
pub.
08/11/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Duitstalige dossierbeheerders (m/v/x) (niveau C) voor alle Federale Overheidsdiensten (FOD's), Instellingen van Openbaar Nut, van Sociale Zekerheid, van Wetenschappelijk Onderzoek, het Ministerie van Defensie en de Rechterlijke Orde (AFG16218) Na de selectie wordt een lijst met maximum 200 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum: - getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan - getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs - diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art.5 van de wetten op het toekennen van de academische graden - diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden 2. Als u al federaal ambtenaar bent, laadt u uw meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van de werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw volledige professionele ervaring in, inclusief uw huidige job.Als dit bewijs van benoeming al werd opgeladen in uw online-cv, moet u dit niet opnieuw doen.

De vacante functie is een functie van niveau C. U dient tot het niveau C te behoren.

Als u geslaagd bent in een bevorderingsselectie niveau C en u bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan u op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad uw bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum. Als dit bewijs van slagen al werd opgeladen in uw online-cv, moet u dit niet opnieuw doen.

Solliciteren kan tot 22 november 2016 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be

^