Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 08 november 2016

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de Openbare Instellingen Sociale Zekerheid (ANG16276) Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : o diplo(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2016205638
pub.
08/11/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (m/v/x) (niveau B) voor de Openbare Instellingen Sociale Zekerheid (ANG16276) Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : o diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv : graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie; o diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie; o getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School; o diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan; o diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2016-2017 zijn toegelaten tot de selectie. 2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : geen ervaring vereist.3. Als u al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laadt u uw bewijs van benoeming op niveau B (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van de werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw volledige professionele ervaring in, inclusief uw huidige job.Als dit bewijs van benoeming al werd opgeladen in uw online-CV, moet u dit niet opnieuw doen.

Solliciteren kan tot 3 december 2016 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via de infolijn 0800-505 54 of op www.selor.be

^