Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 16 november 2015

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige agent "Industrial Security" De vergelijkende selectie van Nederlandstalige agent "Industrial Security" (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG15100) werd afge(...) Er zijn 7 geslaagden.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2015205313
pub.
16/11/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige agent "Industrial Security" De vergelijkende selectie van Nederlandstalige agent "Industrial Security" (m/v) (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG15100) werd afgesloten op 3 november 2015.

Er zijn 7 geslaagden.

^