Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 09 december 2015

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Hogere ambten Bij beslissing van de Directieraad van 26 oktober 2015, wordt Mevr. DE FRENNE, Gabrielle, aangewezen om het hoger ambt van eerste assistente uit te oefenen met ingang vanaf 1 november 2015.

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031842
pub.
09/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Hogere ambten Bij beslissing van de Directieraad van 26 oktober 2015, wordt Mevr. DE FRENNE, Gabrielle, aangewezen om het hoger ambt van eerste assistente uit te oefenen met ingang vanaf 1 november 2015.

Bij beslissing van de Directieraad van 26 oktober 2015, wordt de heer DENYS, Jurgen, aangewezen om het hoger ambt van eerste attaché uit te oefenen met ingang vanaf 1 november 2015.

Bij beslissing van de Directieraad van 26 oktober 2015, wordt de heer GUILLAN Y SUAREZ, Francisco, aangewezen om het hoger ambt van eerste attaché uit te oefenen met ingang vanaf 1 november 2015.

Bij beslissing van de Directieraad van 26 oktober 2015, wordt Mevr.

ZERARD, Isabelle, aangewezen om het hoger ambt van eerste attaché uit te oefenen met ingang vanaf 1 november 2015.

Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

^