Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 09 december 2015

Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 oktober 2015, wordt Mevr. VERBRUGGE Valérie bevorderd door verhoging in graad op 1 septem

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015024269
pub.
09/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 oktober 2015, wordt Mevr. VERBRUGGE Valérie bevorderd door verhoging in graad op 1 september 2015 in de hoedanigheid van Eerstaanwezend Ingenieur (rang 11) bij "Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid" in een betrekking binnen het Franstalige taalkader.

^