Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 11 juni 2014

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA-ontwikkelaar De vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA-ontwikkelaar (niveau B) voor het Fonds voor Beroepsziekten (ANG14177) werd afgesloten op 3 juni 2014. Er zijn 2 geslaagde(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2014203697
pub.
11/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA-ontwikkelaar De vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA-ontwikkelaar (m/v) (niveau B) voor het Fonds voor Beroepsziekten (ANG14177) werd afgesloten op 3 juni 2014.

Er zijn 2 geslaagden.

^