Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 02 juni 2014

Vergelijkende selectie van Franstalige attachés betaling plannen De vergelijkende selectie van Franstalige attachés betaling plannen (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (AFG14173) werd afgesloten op 23 mei 2014. Er i(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2014203584
pub.
02/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Franstalige attachés betaling plannen De vergelijkende selectie van Franstalige attachés betaling plannen (m/v) (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (AFG14173) werd afgesloten op 23 mei 2014.

Er is 1 geslaagde.

^